top of page

YINYOGA

Yinyoga är passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro. Varje position varar 3-5 minuter, det ger oss tid att även lugna sinnet. Störst fokus ligger på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på bindväv, som yinyogan främst jobbar med och som enligt yogafilosofin lagrar mycket fysiska såväl som emotionella spänningar. I yinyogan kan samma position se olika ut hos olika personer beroende på hur rörliga leder och muskler vi har samt hur vårt skelett ser ut. Med hjälp av kuddar, filtar och bolster, kan du anpassa positionerna efter dina egna förutsättningar. 

Vad utmärker Yinyoga?

• Passiva positioner hållna under 3-5 minuter. 

• Arbetar på bindväven. 

• Ökar rörligheten i leder. 

* Ökar din totala kroppsstyrka.

• Här blir du aldrig svettig. Ha gärna en extra tröja med dig.

• Släpper smärta och stelhet.

• Vila och avslappning i varje position.

• Sittande och liggande positioner.

• Utgår från den traditionella kinesiska medicinens lära.

Ursprung och syfte

Yinyoga är inspirerad av kampsport, daoism och meridianlära och det var yogalärana Paul Grilley och Sara Powers som myntade namnet Yinyoga. Istället för att med nålar stimulera de olika meridianerna (energibanorna) i kroppen placerar man kroppen i olika relativt enkla ställningar. På så sätt stimuleras samma delar som vid akupunktur och med liknande effekt. Känslan efter ett Yinyogapass kan upplevas som efter akupunktur - du blir lugn och energipåfylld. Livsenergin i de respektive meridianerna stimuleras och qi (livskraft) ökar.

Tillåtande förhållningssätt

Vi är inte vana vid att vara stilla, att vänta och ha tålamod. I aktiva, intensiva träningsformer tröttar vi ut systemet och får en skön känsla av avslappning efteråt. Ofta stressar vi in i vardagslivet ganska snart efter ett träningspass. I yinyogan stannar vi istället kvar i stillhet. I tystnad. Det är först i stillhet som lagrade känslor och stress vågar komma upp. I yinyogan får allt bara komma och vi njuter av att släppa taget.

 

Yinyoga och stelhet

Vi är alla unika och behöver därför modifiera yogapositionerna efter vår egen unika kroppskonstitution och det läge vi befinner oss i livet. I yinyogan kan samma position se ut på helt skilda sätt hos olika personer beroende på hur rörliga leder och muskler vi har,  hur vårt skelett ser ut, om vi har skador eller andra begränsningar. Den här formen av yoga lämpar sig mycket bra för stela kroppar. Vi använder med fördel förutom yogamattan så kallade props, redskap såsom bolster, filtar och kuddar.

Yin och Yang

Ordet yin representerar den ena sidan av yin & yang och kommer från den kinesiska läran om dao. Yang står för värme, fart, prestation, tävling och styrka. Yin är alltså motsatsen och representerar svalka, avslappning, varande och mjukhet. Yang är yta, sol, värme, energi. Precis som i yin-yang symbolen där det finns en liten vit prick i det svarta (yin) så finns en svart prick i det vita (yang). Det finns alltså alltid yang i yin och yin i yang. Tillsammans, då perfekt balans uppstår blir denna helhet det som daoisterna kallar Dao - den outtalade, helhetens och mittens väg. Harmoni.

 

Yinpartier

I yinyogan fokuserar vi på kroppens så kallade yinpartier såsom skelett, bindväv, ligament, leder och inre organ. Det är den nedre delen av kroppen - från naveln och nedåt - som står i centrum. Därför är alla yinyogaställningar sittande eller liggande och ökar flexibiliteten i våra stela höfter, hårda benmuskler och gör hela ryggraden böjlig. Så kallad yangträning - repetitioner som genererar värme behöver vi också, det är musklerna som behöver denna slags träning för att må bra. Resten tar yinyogan hand om.

 

Minfulness, medveten närvaro

I yinyogan är det inte bara kroppen som blir mjuk och böjlig, vi mjukar även upp vår medvetenhet. De enkla positionerna utförs alla långsamt och med ett inåtvänt sinne. Ibland kan smärta, ilska, rädsla och andra känslor komma upp. Det är helt ok och vi tillåter det utan att döma. På grund av att fokus ligger i nuet och på att känna kroppens förnimmelser, våra tankar och känslor, blir yinyogan även en övning i medveten närvaro, ofta kallad mindfulness. Vi är närvarande i det som sker just nu utan att värdera eller försöka förändra. Både när det känns bra och när det känns mindre bra. Istället för att använda sig av kroppen för att komma i en position, använder vi positioner för att komma in i kroppen. Genom att sedan hålla positionen helt avslappnat under en tid, lär vi oss att känna igen kroppens alla försök till kommunikation. Vi lär oss att lyssna, vi får kontakt med oss själva på riktigt. 

 

Att tänka på

• Rör dig långsamt och försiktigt i och ur en position.

• Stillhet, ge dig hän! Våga släppa efter, släppa kontrollen.

• Hitta en lätt stretch som du kan hålla en stund, undvik maxläget.

• Var närvarande i området du sträcker ut och visualisera gärna hur du andas in och ut ur det. Så tillför du energi där och stelhet släpper lättare.

• Ha en flödande, mjuk andning in och ut genom näsan, munnen om du vill, sucka gärna.

• Håll dig stilla i positionen. Vi stannar som längst i en position i 5 minuter.

bottom of page