top of page
IMG_2266.jpg

KÖP- & BOKNINGSREGLER

1. Villkor

Kortbetalning
Följande kort kan användas för betalning via Yogastudions hemsida:

  • VISA

  • MasterCard

 

2. Säkerhetsinformation

Betalning sker via Paysafe. Kortnumret skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Av säkerhetsskäl kräver vissa banker att du låser upp ditt kort innan du kan göra ditt köp. Detta gör du enkelt via din banks hemsida. Yogastudion Sundsvall AB och Mindbody Online har inte tillgång till konfidentiell information som berör kundens kort eller bankkonto. Paysafe använder mjukvaran SSL för säkra kommersiella transaktioner.

3. Personuppgiftslagen

De personuppgifter du lämnar till Yogastudion Sundsvall AB används för att hantera bokningar och bekräftelser samt för att se till att tjänsten fungerar på bästa möjliga vis. Yogastudions register behandlas enligt PUL, Personuppgiftslagen. Ingen annan part än Yogastudion har tillgång till uppgifterna.

4. Allmänna bokningsregler

Bokad plats av behandling, workshops, event, resor, kurser eller utbildningar är bindande. Bokning och betalning görs via Yogastudions hemsida eller direkt till Yogastudions reception. Observera att plats till workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos Yogastudion. Vid frånvaro utgår full debitering.

Bokning av yogaklass kan göras max två veckor framåt i tiden, bokning görs via hemsidan. Observera att du måste checka in bokad plats senast 10 minuter innan klassen börjar, därefter släpps platsen till förmån för drop-in elever.

Avbokning av yogaklass måste göras senast 1 timme innan klassen startar. Avbokning av behandling måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Återbetalning därefter kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Vid workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

5. Köp av medlemskort och klippkort

Då din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post med information om medlemskapet/klippkortet och dess giltighetstid.

6. Paus av medlemskap vid särskilda omständigheter

Paus av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras som längst med 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg. Likaså gäller paus av medlemskap vid högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring på annan ort. Ansökan om paus ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera att bindningstiden förlängs vid paus. Du kan pausa en sammanhängande gång per år.

 

7. Säkerhet- och ordningsregler

Efter avslutad klass/event/utbildning skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt.

Bakom skogränsen pågår behandlingar, klasser och PT verksamhet, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med till exempel flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes) och en dämpad samtalston.
Besökare på Yogastudion skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. Yogastudion har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot Yogastudions regler. Yogastudion ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Yogastudions kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.

 

8. Kvarlämnade saker

Kvarlämnas kläder, yogamattor eller objekt ansvarar Yogastudion inte för dessa.

10. Information och meddelande

Deltagaren ansvarar för att underrätta Yogastudion om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via AutoPay. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

 

9. Avgifter och betalning

Yogastudion har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för AutoPay - medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har deltagaren valt betalning av månadsavgift genom medgivande om AutoPay och tillräckliga medel saknas på deltagarens konto vid dagen för överföring, skickar Yogastudion en påminnelsefaktura avseende betalning av förfallen månadsavgift.

10. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp av årsmedlemskap, enstaka pass och klippkort inom 14 dagar efter ditt mottagande.
Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta: info@yogastudion.se
Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts, och kunden lämnat sitt kontonummer till Yogastudion.

11. Konsumentverkets blankett för Ångerrätt

Länk till konsumentverkets blankett

Kontaktinformation Yogastudion Sundsvall AB

Kontaktperson : annika@yogastudion.se
Telefon: 070-3719720
E-post: info@yogastudion.se
Hemsida: www.yogastudion.se
Adress: Kyrkogatan 29, 852 32 Sundsvall
orgnr. 556907-8636

bottom of page