YINYOGA TT - Traditionell Kinesisk Medicin

Datum för nästa utbildning är ej bestämt ännu.

Yin yoga & TKM fördjupningskurs. Under 50 timmar fördjupar vi oss i traditionell kinesisk medicin (TKM) och yin yoga med ett terapeutiskt förhållningssätt. Vi bygger vidare på vår kunskap från grundkursen och tittar närmare på grunderna i TKM och hur insikter i TKM kan hjälpa oss leva mer i harmoni med naturen och vilka vi är. Vi tittar också närmare på vårt personliga element, meridianerna, de fem faserna, de inre organen och yin positionerna, fördjupad teori kring Qi med mera. För dig som tidigare stiftat bekantskap med Ayurvedas hälsoperspektiv kommer detta vara en fantastisk aha-upplevelse.

Förkunskap

Denna utbildning öppen även för dig som inte gått en grundutbildning. Du bör dock vara medveten om att detta inte är en grundutbildning i yin yoga.

 

Traditionell Kinesisk Medicin

Den traditionella kinesiska medicinen (TKM) kan sägas vara en av grunderna till yin yoga. Här tittar vi vidare på läran om yin och yang, hur qi flödar och bidrar till hälsa eller sjukdom samt hur teorin om dao och att leva i harmoni med naturen kan appliceras i vår yin praktik och undervisning. I traditionell kinesisk medicin ses våra inre organs välmående som förutsättningar för fysisk och mental hälsa. I yin yoga arbetar vi med fascia och därmed även kroppens olika meridianer. Alla meridianer är kopplade till våra inre organ. Vi kommer därför också att titta på meridianerna och akupunkturpunkterna och var i kroppen de är placerade.

 

Vi kommer bland annat att titta på:

- De 5 elementen och hur dessa kommer till uttryck i oss fysiskt, mentalt och emotionellt

- Vilket element är du?

- De inre organen och yin positionerna

- Kroppens meridianer och akupunkturpunkter

- Yin yoga meridiansekvenser

- Fördjupad teori kring Qi

- Känslornas roll i sjukdom och hälsa och hur dessa kan transformeras.

"Obeskrivligt tacksam över det du ger oss i form av

medvetenhet, kärlek & acceptans Surya!

Hela mänskligheten borde få ta del av din fantastiska YIN yoga!"

- Mia Åström

Läs gärna vad andra sagt om TKM utbildningen:

http://yinyogameditation.se/utbildningar/yin%20yoga%20tt%20-%20tkm/Deltagaromdömen%20TKM.html

Datum & tid 

Datum för nästa utbildning är ej bestämt ännu.

Fredag - lördag 9-17, söndag 9-16.

Diplom - Kursintyg

Efter genomförd utbildning får du ett diplom som visar vad du lärt dig.

Obligatorisk närvaro under HELA kursen krävs för att få diplom.

Inför kursstart
Inför kursstarten så är rekommenderad läsning Susanne Schönström, "Kinesisk Medicin"

Läs även gärna:

Sarah Powers ”Insight Yoga” kapitel 3 och kapitel 5-14 samt Bernie Clark, ”The Complete Guide to Yin Yoga: The Philosophy and Practice of Yin Yoga.”, kapitel 7.

Lärare: Lars Renström (läs mer nedan)
Assistent: Ronya Helander (läs mer här)

Plats

Utbildningen äger rum hos Yogastudion i Sundsvall.


Pris

Utbildningen kostar 7 900 kr
varav 2000 kr i anmälningsavgift

Anmälan

Görs här via bokaknappen nedan.
För att säkra platsen betalas anmälningsavgiften i samband med bokningen.
Du har sedan en månad på dig att betala resterande belopp till Yogastudions bankgiro: 115-7049.

Utebliven resterande betalning avbokas du automatiskt och förlorar både din plats och anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften är även en administrativ avgift och betalas ej åter oavsett när avbokning sker. Resterande belopp betalas dock åter om avbokning sker senast 30 dagar innan kursstart. Om avbokning sker senare än 30 dagar innan kursstart betalas resterande belopp endast åter om en ersättare kan fylla din plats, eller vid uppvisande av läkarintyg.

Sista anmälningsdag en månad innan startdatum men för att säkra din plats så anmäl dig gärna i god tid.

Pandemin

Vi anpassar löpande deltagarantalet efter de rådande restriktionerna. Vi anpassar också så att eventuella övningar endast sker med en eller två andra personer under utbildningen för att minimera smittrisk och försöker genomföra dem på ett så bra sätt som möjligt. Självklart ber vi dig att stanna hemma om du har symptom och inte är helt frisk.

När det gäller avbokning till följd av att du har symptom eller fått Corona så gäller i första hand att du får ha hela ditt inbetalade belopp innestående till en annan utbildning. Om en sådan inte kan erbjudas inom en överskådlig tid, eller om andra skäl föreligger, så kan hela summan återbetalas.

Till Anmälan
Lars Renström.png

Lars Renström

Lars är sjuksköterska i botten men har arbetat med alltifrån läkemedelsföretag till att arbeta med retorik och presentationsteknik med mera. Idag arbetar han som chef på Takeda och utbildar sig samtidigt till TKM akupunktör.

 

"Jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa, träning och människors utveckling. En stor del av mitt liv så har jag ägnat mig åt konditionsidrott, framför allt cykling. Intresset för yoga väcktes i samband med en skada i ljumsken. Efter att ha provat det mesta utan att bli helt bra föreslog en god vän till mig att jag skulle prova yinyoga. Jag grät och kämpade mig genom ett antal klasser och till slut var jag fast och ljumsken var dessutom läkt."

Lars är bosatt i Umeå med sin familj och är 200 timmars certifierad yinyogalärare. 

"För mig handlar yinyoga om att förmedla en tanke och en känsla, inte bara en position eller övning. Jag vill undervisa med hjärtat och inte med hjärnan."