top of page

YINYOGA TT - Traditionell Kinesisk Medicin

24-26 mars, 5-7 maj 2023

Yin yoga & TKM fördjupningskurs. Under 50 timmar fördjupar vi oss i traditionell kinesisk medicin (TKM) och yin yoga med ett terapeutiskt förhållningssätt. Vi bygger vidare på vår kunskap från grundkursen och tittar närmare på grunderna i TKM och hur insikter i TKM kan hjälpa oss leva mer i harmoni med naturen och vilka vi är. Vi tittar också närmare på vårt personliga element, meridianerna, de fem faserna, de inre organen och yin positionerna, fördjupad teori kring Qi med mera. För dig som tidigare stiftat bekantskap med Ayurvedas hälsoperspektiv kommer detta vara en fantastisk aha-upplevelse.

Förkunskap

Denna utbildning öppen även för dig som inte gått en grundutbildning. Du bör dock vara medveten om att detta inte är en grundutbildning i yin yoga.

 

Traditionell Kinesisk Medicin

Den traditionella kinesiska medicinen (TKM) kan sägas vara en av grunderna till yin yoga. Här tittar vi vidare på läran om yin och yang, hur qi flödar och bidrar till hälsa eller sjukdom samt hur teorin om dao och att leva i harmoni med naturen kan appliceras i vår yin praktik och undervisning. I traditionell kinesisk medicin ses våra inre organs välmående som förutsättningar för fysisk och mental hälsa. I yin yoga arbetar vi med fascia och därmed även kroppens olika meridianer. Alla meridianer är kopplade till våra inre organ. Vi kommer därför också att titta på meridianerna och akupunkturpunkterna och var i kroppen de är placerade.

 

Vi kommer bland annat att titta på:

- De 5 elementen och hur dessa kommer till uttryck i oss fysiskt, mentalt och emotionellt

- Vilket element är du?

- De inre organen och yin positionerna

- Kroppens meridianer och akupunkturpunkter

- Yin yoga meridiansekvenser

- Fördjupad teori kring Qi

- Känslornas roll i sjukdom och hälsa och hur dessa kan transformeras.

"Obeskrivligt tacksam över det du ger oss i form av

medvetenhet, kärlek & acceptans Surya!

Hela mänskligheten borde få ta del av din fantastiska YIN yoga!"

- Mia Åström

Läs gärna vad andra sagt om TKM utbildningen:

http://yinyogameditation.se/utbildningar/yin%20yoga%20tt%20-%20tkm/Deltagaromdömen%20TKM.html

Datum & tid 

Utbildningen går över två långhelger.
24-26 mars samt 5-7 maj

Fredag - lördag 9-17, söndag 9-16.

Diplom - Kursintyg

Efter genomförd utbildning får du ett diplom som visar vad du lärt dig.

Obligatorisk närvaro under HELA kursen krävs för att få diplom.

Inför kursstart
Inför kursstarten så är rekommenderad läsning Susanne Schönström, "Kinesisk Medicin"

Läs även gärna:

Sarah Powers ”Insight Yoga” kapitel 3 och kapitel 5-14 samt Bernie Clark, ”The Complete Guide to Yin Yoga: The Philosophy and Practice of Yin Yoga.”, kapitel 7.

Huvudlärare: Alexander Surya Jeppesen

Han har en bakgrund som kampartslärare, fredsaktivist, prästkandidat, ickevåldstränare, konflikthanteringskonsult samt lärare på olika nivåer. Surya arbetar med Yin Yoga Meditation som huvudlärare, driver Smarta Fötter som arbetar med balansstänger, funktionella skor och rörelseutbildningar samt utvecklar Hälsoresan just nu. (www.halsoresan.online)

Assistent: Ronya Helander

Hon finns med under yinyogalärarutbildningarna i Sundsvall. Hon är utbildad Yogaterapeut, funktionsmedicinsk Näringsterapeut, Hälsovägledare och har KBT steg 1 utbildning. Hon är även healer och använder energimedicin i sitt arbete med människor. Sedan 2009 har Ronya arbetat med yoga. Hon var med och startade upp och drev expansionen av Yogastudion Sundsvall & House of Health tillsammans med Annika Danielsson.

Plats

Utbildningen äger rum hos Yogastudion i Sundsvall.


Pris

Utbildningen kostar 7 900 kr
varav 2000 kr i anmä
lningsavgift

Obs! För dig som tidigare gått denna utbildning hos oss gäller alltid 50% rabatt om du vill gå den igen (många väljer att göra utbildningen som en retreat för sin egen skull) Anmäl dig nedan och betala anmälningsavgiften. Rabatten drar du av vid betalning av slutsumman via bg.

Anmälan

Görs här via bokaknappen nedan.
För att säkra platsen betalas anmälningsavgiften i samband med bokningen.
Du har sedan en månad på dig att betala resterande belopp till Yogastudions bankgiro: 115-7049.

Utebliven resterande betalning avbokas du automatiskt och förlorar både din plats och anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften är även en administrativ avgift och betalas ej åter oavsett när avbokning sker. Resterande belopp betalas dock åter om avbokning sker senast 30 dagar innan kursstart. Om avbokning sker senare än 30 dagar innan kursstart betalas resterande belopp endast åter om en ersättare kan fylla din plats, eller vid uppvisande av läkarintyg.

Sista anmälningsdag en månad innan startdatum men för att säkra din plats så anmäl dig gärna i god tid.

bottom of page